Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Top 52 ทฤษฎี เด ม มิ่ง

Top 52 ทฤษฎี เด ม มิ่ง

รวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ทฤษฎี เด ม มิ่ง อัปเดตข้อมูลล่าสุดที่นี่ sonhaiviet.com.

วงจรเดมมิ่ง (Deming cycle) PDCA

ทฤษฎีเดิมมิ่ง: เรียนรู้และเข้าใจความหมายของพลเมืองในปัจจุบัน

ทฤษฎี เด ม มิ่ง ทฤษฎีเดมิง (Deming’s Theory) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการจัดการและพัฒนาคุณภาพในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรในภาคเอกชน ทฤษฎีนี้ถูกพัฒนาโดย Dr. W. Edwards Deming ซึ่งเป็นนักพัฒนาและวิทยากรชั้นนำด้านความเป็นไปได้ของการพัฒนาคุณภาพ และได้เป็นที่ยอมรับและนำไปใช้งานกันทั่วโลก ทฤษฎีเดมิงเน้นการเสริมสร้างกรอบความคิดใหม่ในการเข้าใจและอธิบายโลกและความเป็นจริง ซึ่งจะช่วยให้องค์กรเข้าใจและใช้ความรู้และข้อมูลในการตัดสินใจในทางที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูงขึ้น ผลที่ได้คือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและพนักงานในองค์กร การพัฒนาและการสร้างทฤษฎีเดมิง เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบกระบวนการทำงานในองค์กร เพื่อหาข้อบกพร่องและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาหลักการและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ โดยการใช้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง… Đọc tiếp »ทฤษฎีเดิมมิ่ง: เรียนรู้และเข้าใจความหมายของพลเมืองในปัจจุบัน