Menu

Sơn Hải Việt cung cấp các hãng sơn và các sản phẩm sơn dành cho cho khách hàng. Cung cấp thợ sơn nhà dành cho khách hàng.

  • Trụ sở chính: Tân An – Việt Ngọc – Tân Yên – Bắc Giang
  • Điện thoại: 0975841865
  • Email: sonhaiviet789@gmail.com