Menu

1 lít sơn bằng bao nhiêu kg – Hải Việt

Có rất nhiều thùng sơn ghi trên bao bì là lít. Nhưng cũng không ít thùng ghi là kg. Để tính toán xem bên nào được nhiều hơn thì bạn cần biết được 1 lít sơn bằng bao nhiêu kg. Trong đó, bạn sẽ biết được khối lượng riêng của sơn và bảng quy đổi trọng lượng sơn khi nhìn trên bao bì.

 

1 lít sơn bằng bao nhiêu kg

Bảng quy đổi trọng lượng sơn

Tất cả các dòng sơn đều tuân thủ 1 bảng quy đổi chung nhằm giúp người dùng có thể tính toàn dễ hơn. Hiện nay, các dòng sơn sẽ có mức quy đổi của 1 lít sơn băng 1.2 – 1.5 Kg. TUy nhiên, đối với các công cụ tính toán sơn hiện nay trên mạng thì áp dụng mức tính là 1 lít sơn bằng 1,25kg. Bạn cũng có thể áp dụng công thức này cho công trình nhà mình.Ví dụ:

  • 1 thùng sơn 18 lít bằng bao nhiêu kg. Bạn sẽ có 18x 1,25= 22.5
  • 1 Thùng sơn 5 lít bằng bao nhiêu kg. Bạn sẽ có 5x 1,25 =6.25

Yếu tố nào ảnh hưởng tới trọng lượng riêng của sơn

Trọng lượng riêng của sơn phổ biến như sơn dulux, mykolor, epoxy, Joton, Jotun….đều bị ảnh hưởng bởi các chất phụ gia trong quá trình pha màu. Đối với các dòng sản phẩm sơn không phải tự nhiên mà nó lại có các màu như bạn mong muốn mà phải qua quá trình pha bằng máu. Khi đó, sơn sẽ thêm các phụ gia và tạp chất. Khiến trọng lượng riêng của sơn sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, mức ảnh hưởng này là không đáng kể.